Privacyverklaring

Doelgericht Fysio gebruikt patiëntgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de behandeling, het maken van afspraken en het declareren van de afspraken. Hiertoe wordt altijd toestemming gevraagd.

Patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden (ook niet aan naasten of familie), tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling. In dit geval wordt het altijd meegedeeld.

Patiëntgegevens worden veilig bewaard en nooit langer dan nodig. Uitsluitend gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Toelichting

Naast de fysiotherapeut zijn patiëntgegevens toegankelijk voor de secretaresse en de vaste waarnemer. Zij hebben beide geheimhoudingsplicht.

Iedere patiënt heeft het recht vastgelegde gegevens in te zien en te verzoeken tot een wijziging, indien gegevens onjuist zijn.

Met toestemming van de patiënt kunnen gegevens worden gebruikt voor overleg met een huisarts/diëtist of voor audits en scholing. Dit is volledig anoniem. 

Voor meer informatie, zie Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst.

Scroll naar boven